Akkoord in België over euthanasiewet

De Belgische regeringspartijen hebben overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel om euthanasie niet langer strafbaar te stellen, indien aan eisen van zorgvuldigheid is voldaan.

Eerder was een regeling onmogelijk door verzet van de christen-democraten, die nu niet meer meeregeren. Het wetsvoorstel is opgesteld door een senaatscommissie op basis van voorstellen van de regeringspartijen (liberalen, socialisten en groenen). De christen-dmocraten namen aan het overleg geen deel. Bij de formulering is volgens de liberale senator Jeannine Leduc ,,vrij nauwkeurig'' gekeken naar de euthanasieregeling in Nederland.

Voor euthanasie komen wilsbekwame volwassenen in aanmerking, die ongeneeslijk ziek zijn en in zware psychische of lichamelijke nood verkeren. Zij moeten hun arts herhaaldelijk en nadrukkelijk om euthanasie hebben verzocht. Het wetsvoorstel opent ook de mogelijkheid van een `levenstestament'. Het gaat hier om wilsonbekwame patiënten die eerder - in een toestand van wilsbekwaamheid - hebben laten vastleggen voor euthanasie in aanmerking te willen komen bij een ongeneeslijke ziekte. Een dergelijk `levenstestament' moet steeds worden vernieuwd. De arts moet voor het plegen van euthanasie overleggen met een onafhankelijke collega. Met name de Vlaamse christen-democraten willen dat vooraf ook een ethicus wordt geraadpleegd en zijn tegen een `levenstestament'.

,,Wij hebben een doorzichtig wetsvoorstel gemaakt. Tot nu toe speelt euthanasie in België zich af in een schemerzone'', zei senator Leduq tegen deze krant. De Belgische arts die euthanasie pleegt moet elk geval rechtstreeks aan justitie melden. Ook komt er een evaluatiecommissie van zestien artsen, juristen, hoogleraren en personen die met ongeneeslijk zieken te maken hebben. Deze commissie volgt op basis van anonieme gegevens de euthanasiepraktijk en brengt elke twee jaar rapport uit.

In Nederland loopt de euthanasiemelding aan justitie via de regionale toetsingscommissies. In de praktijk blijkt dat veel artsen niets melden. In een nieuw wetsvoorstel van de ministers Borst en Korthals is het aan de toetsingscommissie om uit te maken of het Openbaar Ministerie een melding wordt gedaan. Het OM verzet zich tegen zo'n wetswijziging.

Het vorige rooms-rode Belgische kabinet had afgesproken niet met een euthanasieregeling te komen. Hierbij speelde ook het `abortustrauma' van 1990 een rol, toen de toenmalige koning Boudewijn kort aftrad om de abortuswet niet te hoeven tekenen. Het euthanasiedebat laaide enkele jaren geleden op, toen toenmalig socialistisch minister Colla (Volksgezondheid) zei aan de euthanasie van zijn ongeneeslijk zieke moeder te hebben meegewerkt. Het kabinet van de liberale premier Verhofstadt liet het initiatief aan de senaat als `kamer van reflectie'. Senator Leduq verwacht dat de wet begin 2000 rond komt.