`Afspraken broeikasgas niet haalbaar'

De toezegging over terugdringing van broeikasgassen zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB). Andere landen kunnen volgens het CPB zonder veel extra kosten de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen door over te stappen van kolen en olie op aardgas. Maar het aandeel van aardgas in de Nederlandse energievoorziening is al groot. Bovendien heeft Nederland volgens het CPB ,,onvoldoende robuuste beleidsmaatregelen getroffen om het ambitieuze doel te halen.'' (ANP)