Ruim kwart van bevolking tegen asielverlening

Ruim een kwart van de Nederlanders vindt dat er geen asiel moet worden verleend aan politieke of economische asielzoekers. Onder laag opgeleiden vindt bijna veertig procent dat Nederland geen enkele asielzoeker moet toelaten.

Dit blijkt uit een enquête van het NIPO in opdracht van de KRO. Uit de peiling blijkt dat de helft van de Nederlanders denkt dat asielzoekers veel overlast veroorzaken, terwijl 41 procent van mening is dat asielzoekers crimineler zijn dan de gemiddelde Nederlander.

Het oordeel van de ondervraagden blijkt grotendeels gebaseerd op berichten in de media: tachtig procent komt nooit een asielzoeker tegen, maar heeft de afgelopen maand wel iets gelezen of gehoord over asielzoekers. Die informatie beoordelen zij in driekwart van de gevallen als `negatief' of `neutraal'.

De ondervraagden zijn verdeeld over de vraag of zij bezwaar zouden maken tegen een asielzoekerscentrum in de buurt.

Als er een AZC in een straal van drie kilometer komt, vindt 48 procent dat `tamelijk of heel bezwaarlijk', terwijl 45 procent er niet zo'n probleem mee heeft.

Driekwart van de ondervraagden is van mening dat asielzoekers die in de procedure zitten, de mogelijkheid moeten hebben om te werken.

Lager opgeleiden hebben minder vertrouwen in asielzoekers dan hoger opgeleiden. Zij denken vaker dat asielzoekers overlast veroorzaken (64 procent), crimineler zijn dan Nederlanders (52 procent) en 60 procent wil geen asielzoekerscentrum in de buurt.

VVD'ers denken hetzelfde als laag opgeleiden. Aanhangers van GroenLinks vinden het minder vaak bezwaarlijk als er een AZC in de buurt wordt gevestigd (26 procent).

Het NIPO herhaalde een aantal vragen die in de afgelopen jaren eerder werden gesteld. In 1995 vond 55 procent van de ondervraagden het `een slechte ontwikkeling' dat de Nederlandse bevolking toeneemt door de komst van asielzoekers en immigranten. Vorig jaar was dat percentage opgelopen tot 74. Uit de nieuwe enquête blijkt dat het aandeel weer is gedaald, naar 66 procent.

Op de vraag of er `maatregelen moeten worden genomen om de toevloed van immigranten en asielzoekers te beperken' antwoordt 86 procent van de ondervraagden bevestigend.

Dat is vrijwel gelijk aan de uitkomsten van de NIPO-enquêtes in 1995 en 1998.