Prins Claus

Zelden zag ik een meer gênante vertoning dan de toespraak van prins Claus bij de uitreiking van zijn prijzen. Je zult maar een prijswinnaar zijn en daar moeten staan wachten tot het de doorluchtige behaagt na een aantal flauwe vragen aan zijn publiek en een volstrekt misplaatste ode aan zijn vrouw, nog even tijd vrij te maken voor het schielijk overhandigen van de prijzen.

De heer Claus bleek zo op sleeptouw te zijn genomen door zijn eigen ijdel vertoon (kijk mij eens heerlijk informeel en vrijpostig zijn) dat hij zowaar niet meer wist wat zijn vorstelijk gehonoreerde rol hem bij deze gelegenheid voorschreef.

Een dergelijk optreden kan alleen bij mensen die boven elke kritiek verheven zijn, zonder gevolgen blijven.

Als Youp van 't Hek (NRC Handelsblad, 11 december) gelijk heeft dat Claus volgend jaar zijn gehoor gaat enquêteren of hij niet beter kan opstappen, dan raad ik de toehoorders aan niet meer zo beleefd te zwijgen.

    • L.N.H. Bakker