Plan om grond Schiphol te ruilen

De gemeente Amsterdam wil alleen aandelen van Schiphol verkopen als ze er grond voor terugkrijgt. Een meerderheid in de gemeenteraad is het eens met dit idee van wethouder Harry Groen (Luchthavenaangelegenheden).

De gemeente Amsterdam heeft 21,7 procent van de aandelen van Schiphol in bezit, de staat 72,8 procent en 2,4 procent is in handen van de gemeente Rotterdam.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Schiphol-directeur Cerfontaine zeiden afgelopen weekeinde dat de luchthaven waarschijnlijk volgend jaar zal worden geprivatiseerd. Netelenbos zei dat nu het kabinet heeft besloten dat Schiphol mag groeien onder strikte milieuvoorwaarden en daarmee de toekomst voor circa 25 jaar duidelijk is, er een begin gemaakt kan worden met de privatisering van Schiphol.

Amsterdam heeft in 1958, toen grond van de hoofdstad werd ingebracht in een nieuwe vennootschap, een vetorecht gekregen als het gaat om de verkoop van de aandelen. Het stadsbestuur zal dit vetorecht gebruiken als het niet voldoende wordt gecompenseerd. Amsterdam wil ongeveer tien procent van de aandelen uit strategische overwegingen behouden, evenals twee leden in de raad van commissarissen. Het verkrijgen van de grond vindt Amsterdam belangrijk, omdat het, als er alsnog een luchthaven in zee wordt aangelegd, in de verre toekomst gerbuikt kan worden voor woningbouw. Op de kortere termijn kan de grond in erfpacht worden uitgegeven waardoor het de stad een vaste inkomstenbron oplevert.

B en W zou vanochtend een beleidsnota over de toekomst van Schiphol bespreken, maar wegens tijdgebrek is dit agendapunt verplaatst naar vrijdag. Een meerderheid van PvdA en VVD geeft al aan voorstander van de verkoop te zijn in ruil voor grond. De VVD is alleen verbolgen over het feit dat de PvdA-fractie het plan als haar idee naar buiten heeft gebracht, terwijl het van VVD-wethouder Groen komt. Ook GroenLinks ziet er wel wat in, mits de gemeente haar invloed aanwent om voor strenge milieuvoorwaarden te zorgen.