Oude tijden

,,WAT IS ER KLAAR als de reorganisatie klaar is?'' Deze vraag stelde de huidige fractievoorzitter van D66 De Graaf op 22 mei 1996 tijdens een parlementair debat over het openbaar ministerie (OM). Dat was een vraag met voorspellende waarde. De ingrijpende reorganisatie is nu voltooid. Het OM heeft een eigen, landelijke leiding, het College van procureurs-generaal. Maar de nieuwe voorzitter – de voormalige landsadvocaat De Wijkerslooth – is nog nauwelijks ingewerkt of de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking laat publiekelijk weten dat het college wat hem betreft kan verdwijnen. Een enkele PG zou ruimschoots voldoende zijn om op de tent te letten.

Na het nodige andere publicitaire vuurwerk van de Amsterdamse hoofdofficier (laat niet alleen de burgemeester worden gekozen maar ook de hoofdofficier) is de maat voor De Wijkerslooth vol. In een vraaggesprek met deze krant liet hij zaterdag weten dat Vrakking binnen afzienbare tijd zijn biezen moet pakken. De reactie liet niet lang op zich wachten: Vrakking verklaart daar niet over te piekeren en de Amsterdamse burgemeester en korpschef vallen hem bij. Dat was voorspelbaar. Het gaat per slot van rekening om de ,,republiek Amsterdam'', waar de vorige hoofdcommissaris Nordholt ooit tegen de regerende PG Van Randwijck de onsterfelijke woorden moet hebben gesproken: ,,ik beleg een persconferentie en ik trek jou door''. Het was de PG die het veld ruimde.

ALLE COMMOTIE zou bijna de vraag doen vergeten of de opvattingen van Vrakking veel hout snijden. In de laatste aflevering van het blad Binnenlands Bestuur is de Groningse hoogleraar Elzinga daar ronduit zuinig over. Vrakking lijkt terug te willen naar het oude OM, waarin de vorming van een gezamenlijk beleid uiterste moeizaam was. Niet erg aantrekkelijk, aldus Elzinga. Wel zo belangrijk is dat Vrakking ingaat tégen de uitdrukkelijke opvattingen van regering en parlement die het college van PG's nog maar net hebben ingesteld.

Den Haag zal super-PG De Wijkerslooth rugdekking moeten geven tegen de opstandige hoofdofficier, al wil minister Korthals (Justitie) juist rust in de tent. Het initiatief ligt nu in elk geval bij de super-PG. Hij kan het moeilijk bij een kranteninterview laten. Maar hoe nu verder? Nog even en de tijden van Sorgdrager – de vorige minister van Justitie met haar klachten over deloyale ambtenaren – zijn weer helemaal terug.