`Nieuwe wet over omroep anders'

De nieuwe concessiewet voor de publieke omroep moet worden aangepast nu de VARA overweegt uit het bestel te stappen.

Dat vinden de programmamakers van Nederland 3. Gisteren deden zij een gezamenlijke oproep daartoe aan de politiek.

De nieuwe concessiewet wordt volgende maand behandeld in de Tweede Kamer. Op grond van die wet komt de zeggenschap over de programmatische invulling van de drie publieke zenders voor een belangrijk deel te liggen bij de raad van bestuur van de NOS en bij de drie zendercoördinatoren.

De programmamakers willen dat de verantwoordelijkheid voor de programmering op Nederland 3 bij de omroepen en de programmamakers blijft. Zij zijn bang dat door een te centralistisch bestuur de onafhankelijkheid van de omroepen op Nederland 3 in het gedrang komt.

De programmamakers waren gisteren bijeengekomen op een plenaire vergadering die georganiseerd was door de redactie van het actualiteitenprogramma NOVA. Aanwezig waren vertegenwoordigers van alle omroepen op Nederland 3; VARA, VPRO, NPS en RVU. ,,We staan achter de nieuwe netprofilering zoals die in september voor Nederland 3 is afgesproken, daar moet geen misverstand over bestaan'', zegt NOVA-hoofdredacteur Gerard Dielessen. ,,Maar we zijn het niet eens met de manier waarop de zenders zullen worden aangestuurd.''

De VARA laat weten de oproep hartverwarmend te vinden. ,,We zien de petitie als een ondersteuning van onze opvatting dat de belangrijkste oorzaak van de problemen bij de politiek ligt.''

Maar tegelijkertijd verwacht de omroep er weinig van. ,,In Den Haag waren onze argumenten al ruimschoots bekend, maar daar is vrijwel nooit eerder iets mee gedaan.''

Het Tweede-Kamerlid B. Bakker (66) en mediaspecialist van deze partij is niet van zins de wet aan te passen. ,,Wat mij betreft is niets meer open. De wet is al eerder dit jaar aangepast. Toen is besloten dat de omroepen de helft van hun programma's op een thuisnet mogen blijven uitzenden. Dat compromis vond ik eigenlijk al te ver gaan.''