Mobiel bellen 3

In het artikel `Japan wordt paradijs voor mobiel zakendoen' (NRC Handelsblad, 10 december) beschrijft Paul Friese de centrale rol van de mobiele telefoon bij het zakendoen in de toekomst. Mijns inziens zal de rol van de mobiele telefoon ook op andere terreinen veel belangrijker worden. Ik denk dat de mobiele telefoon de centrale positie zal gaan innemen waar het gaat om het verkrijgen van toegang tot de elektronische snelweg al of niet via pc en tv.

Er moet dan nog wel op korte termijn iets aan het mobieltje verbeterd worden. Het is toch eigenlijk te gek dat we het beeldscherm van ons mobieltje nog steeds tegen het oor gedrukt moeten houden om iets te kunnen horen en iets te kunnen zeggen terwijl we het beeld niet kunnen zien. Met alle nieuwe technologieën moet het toch mogelijk zijn het luidsprekertje zodanig te verbeteren dat de geluidsopbrengst van een dusdanige kwaliteit wordt dat we de informatie (spraak en beeld) gelijktijdig op redelijke afstand kunnen beluisteren en bekijken.