MKB: geld lokt geen arbeid

Geld alleen is als lokmiddel allang niet meer genoeg om personeel te krijgen en te houden, constateert de werkgeversorganisatie MKB Nederland in de vanmorgen gepresenteerde arbeidsvoorwaardennota 2000.

Het midden- en kleinbedrijf moet zich volgens de nota meer richten op secundaire en immateriële regelingen voor de werknemers. Zo zouden werkgevers en werknemers, meer dan nu het geval is, samen afspraken moeten maken over de werktijden, aldus MKB-voorzitter H. de Boer in een toelichting. Daarbij kan rekening worden gehouden met de zorg voor kinderen en de behoefte aan flexibeler werktijden. MKB ziet ook het scheppen van een goed werkklimaat als een belangrijke ,,personeelsbinder''.

Intussen blijft het midden- en kleinbedrijf, volgens De Boer, kreunen onder arbeidsmarkttekorten. Verwacht wordt dat het aantal openstaande vacatures tot juni 2000 verder zal stijgen. Op 1 juli van dit jaar bedroeg het aantal niet vervulde banen in de MKB-sector al 149.000. Voor dit kalenderjaar verwachten de MKB-werkgevers in totaal 120.000 extra banen te creëren.

De schaarste aan arbeid is dermate groot dat ondernemers opdrachten moeten uitstellen. Van het aantal per 1 juli jongstleden openstaande vacatures stond 52 procent langer dan drie maanden open. Deze meerderheid van vacatures werd als moeilijk vervulbaar gekwalificeerd.

MKB Nederland kant zich tegen de recente maximale looneis van de vakcentrale FNV van 4 procent voor 2000 omdat hogere loonkosten ten koste plegen te gaan van de werkgelegenheid. Verder verwacht het MKB voor de branche een economische groei van circa 3,5 procent. Daarmee wijkt de groei niet veel af van de groeiprognoses voor heel Nederland.