`Mijlpaal' verkeersdoden

Dit jaar vallen er vrijwel zeker minder dan duizend doden in het verkeer. Dat is het laagste aantal van de afgelopen vijftig jaar. Veilig Verkeer Nederland spreekt over een ,,opmerkelijke mijlpaal''.

De optimistische verwachting is gebaseerd op voorlopige cijfers van de Adviesdienst verkeer en vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hieruit blijkt dat in de eerste helft van dit jaar het aantal verkeersdoden opvallend (13,4 procent) is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zet die trend door in de tweede helft van dit jaar, dan komt 1999 ruim onder de duizend verkeersdoden uit. Dat is het niveau van eind jaren veertig. In 1949 waren er echter maar 113.000 personenauto's op de weg. Tegenwoordig zijn dat er 6,5 miljoen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat legt er de nadruk op dat het om voorlopige cijfers gaat. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn de halfjaarcijfers echter een goede indicatie dat het aantal dodelijke slachtoffers onder de duizend blijft. VVN-woordvoerder B. Woudenberg: ,,Vergelijking met voorgaande jaren toont dat de halfjaarcijfers redelijk betrouwbaar zijn.'' VVN is verheugd over de ,,unieke cijfers'', al wordt de blijdschap getemperd door de vele gewonden die nog steeds in het verkeer vallen. Woudenberg: ,,Een groeiend aantal verkeersdeelnemers belandt blijvend in een rolstoel.'' Door het toenemende aantal auto's steeg het aantal verkeersdoden na de oorlog snel. In 1949 stierven 910 mensen in het verkeer, een jaar later 1.021. In 1972 bereikte het dodental een record van 3.264.

Oorzaak van de daling vanaf medio jaren zeventig is volgens VVN de aandacht voor veiligheid – onder meer autogordels, hoofdsteunen, kreukelzones en airbags – en de verkeersmaatregelen, zoals snelheids- en alcohollimieten.

In 1998 waren er nog 1.066 verkeersdoden. Dit jaar zet de daling versterkt door, zo blijkt. In de eerste helft van 1999 vielen er volgens de voorlopige cijfers 476 doden. Dat zijn er 73 minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen 550 mensen om het leven kwamen.

Het aantal gewonden is ook gedaald, zij het minder spectaculair. In 1998 kwamen er nog 11.733 verkeersdeelnemers in het ziekenhuis terecht. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tonen de cijfers over de eerste helft van dit jaar een daling met 386 gewonden.

De rijksoverheid vindt dat het nog veiliger moet worden. In het meerjarenplan Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat dat het aantal doden in het jaar 2010 moet zijn gedaald tot 715 en het aantal ziekenhuisgewonden tot 8.424.

Woudenberg: ,,Met de beperking van het aantal verkeersdoden zitten we goed op schema. De kans dat je als verkeersdeelnemer overlijdt wordt steeds kleiner. De andere kant van de medaille is dat de helft van alle patiënten in revalidatiecentra inmiddels verkeersslachtoffer is, net als eenderde van alle arbeidsongeschikten.''

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bepleitte vorige week strengere controle op de maximumsnelheid, vooral op provinciale wegen. Dat zou jaarlijks leiden tot 200 doden minder in het verkeer.