Extra middelen voor woonzorgcomplexen

De woningcorporaties krijgen de komende drie jaar in totaal 130 miljoen gulden voor het opzetten van speciale wooncomplexen. Daarin wordt zodanig rekening gehouden met de behoeften van ouderen, gehandicapten of psychiatrische patiënten, dat deze er langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dit hebben de staatssecretarissen Remkes (Volkshuisvesting) en Vliegenthart (Welzijn) gisteren bekend gemaakt. De grenzen tussen wonen, zorg en welzijn zijn aan het verschuiven en daarom neemt de behoefte aan speciale woonvormen toe.

De corporaties krijgen het geld echter pas als de zorgsector ook naar behoren bijdraagt in de kosten van de zorg en de extra voorzieningen in de woningen, zo stellen de bewindslieden.

De instellingen kunnen daarvoor putten uit hun reserves: daarvan kan zo'n zeshonderd miljoen gulden in de verdere ontwikkeling van de woonzorgcomplexen worden gestoken.

De staatssecretarissen Remkes en Vliegenthart verwachten dat in deze woonzorgcomplexen het mogelijk is ouderen en patiënten langer buiten verpleeghuizen of inrichtingen te houden. Sinds 1987 zijn er al 580 van dit soort woonzorgcomplexen met in totaal 32.000 woningen tot stand gekomen, maar de toename ervan stagneert de laatste jaren.