Elektriciteit 2 procent goedkoper

De tarieven voor elektriciteit zullen per 1 januari 2000 met 2 procent worden verlaagd. Het is voor het eerst in jaren dat de elektriciteitstarieven dalen. Dat levert afnemers een besparing van 225 miljoen gulden op.

Dit blijkt uit de eerste vaststelling van stroomtarieven die de toezichthouder op de elektriciteitsector, de DTe, vanmorgen heeft bekendgemaakt. Directeur D. de Jong sprak van een belangrijke stap in de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De toezichthouder verwacht dat de tarieven de komende jaren verder dalen.

De meevaller bereikt vooralsnog alleen grotere afnemers. Huishoudens zullen van de trendbreuk niet veel merken. De gemiddelde particuliere gebruiker is volgend jaar zegge en schrijve 4,50 gulden goedkoper uit. Overigens zal een hogere milieuheffing de prijzen komend jaar per saldo opdrijven.

Als gevolg van de nieuwe Elektriciteitswet mogen grootverbruikers sinds begin dit jaar zelf hun stroomleverancier kiezen. Kleinere bedrijven en huishoudens mogen dat nog niet, maar minister Jorritsma (Economische Zaken) vindt dat ze al wel moeten profiteren van kostenvoordelen die de grote bedrijven behalen. Daartoe berekent de DTe een deel van het voordeel van de grootverbruikers door aan middelgrote en kleine verbruikers.

De wet schrijft aparte tarieven voor transport en de feitelijke verkoop van elektriciteit voor. De tarieven voor gebruik van de elektriciteitsnetten en levering aan beschermde afnemers (middelgrote en kleinverbruikers) zijn gereguleerd. De tarieven voor vrije afnemers (grootverbruikers) zijn niet gereguleerd.

Als uiterlijk in 2007 alle afnemers vrije keuze van leverancier hebben, stelt de DTe geen tarieven meer vast. Regulering van netwerken blijft wel een permanente taak. Omdat de beheerder van een netwerk in wezen een monopolie heeft `imiteert' de DTe concurrentie op het netwerk.

Volgend jaar zal de toezichthouder netwerkexploitanten en stroomleveranciers onderling vergelijken en op basis daarvan zogenoemde efficiencykortingen vaststellen. Het bedrijf met de meest efficiënte bedrijfvoering en daarmee de laagste prijzen wordt de norm voor de andere.

Alle stroombedrijven hebben volgens de DTe in de aanloop naar de tariefbepaling geprobeerd verlaging te voorkomen, onder meer door verkeerde informatie te leveren of voorstellen te laat in te dienen.