Anagrammen

Gerrit Komrij – Ik rijm erg rot

Piet Mondrian I paint modern

Muiderberg Diemerbrug

Astronomers Moon Starers

Astronomers No More Stars

Parliament Partial Men

Funeral Real Fun

Marriage A Grim Era

Debit Card Bad Credit

Software Swear Oft

Clint Eastwood – Old West

Action

Statue Of Liberty – Built To Stay Free

New York Times – Monkeys Write

Vacation Times – I'm Not As

Active

Een inzender wijst erop dat op de site http://www.wordsmith.org/anagram/ veel meer Engelstalige anagrammen te vinden zijn. Men kan daar ook een willekeurig woord intypen en de machine geeft dan alle mogelijke anagrammen. Wel gebaseerd op Amerikaans-Engelse spelling en grammatica.