Zes partijen halen in Rusland de kiesdrempel van vijf procent

Jabloko

is een liberale, radicaal hervormingsgezinde democratische oppositiepartij, geleid door de econoom Grigori Javlinski, ex-premier Sergej Stepasjin en Vladimir Loekin, oud-ambassadeur in Washington. Javlinski bestempelt het bewind van president Jeltsin als ,,oligarchist en crimineel'' en als ,,het meest autocratische regime sinds de Tweede Wereldoorlog''. Jabloko wil de Russische economie aanzwengelen door de middenklasse te steunen. Ze maakt zich sterk voor de corruptiebestrijding en de ontwikkeling van een onafhankelijke rechtspraak, onafhankelijke vakbonden en vrije media. Javlinski heeft steeds geweigerd in de regering te gaan zitten.

Blok Zjirinovski

De partij van de ultra-nationalist Vladimir Zjirinovski blijft marginaal, al haalt ze wel de kiesdrempel van vijf procent. Uiteindelijk profiteert de partij van het Kremlin daarvan, want ondanks zijn populistische extremisme en zijn clowneske en bizarre optreden heeft Zjirinovski de afgelopen jaren president Jeltsin en zijn beleid steeds gesteund in confrontaties met de communisten en de verwachting is dat daar geen verandering in komt. De relatieve rol van de voormalige liberaal-democraten neemt echter verder af door de intrede van Eenheid en de Unie van Rechtse Krachten als steunpilaren van het Kremlin.

Vaderland - Heel Rusland

, de centrumcoalitie van de Moskouse burgemeester Loezjkov en ex-premier Primakov leidde tot voor kort in de peilingen, maar is ingehaald door Eenheid. Ze werd aldus het slachtoffer van de ongebreidelde manipulaties van Poetin en het Kremlin, die geen middel onbenut lieten om hun belangrijkste rivalen in het centrum van de Russische politiek zwart te maken. Vaderland-Heel Rusland kreeg wel veertig procent van de stemmen in Moskou, dankzij de daar populaire Loezjkov. Primakov wijst een coalitie met de communisten af, maar acht incidentele samenwerking met Zjoeganov c.s. wel mogelijk.

Unie van Rechtse Krachten

is een coalitie van economische hervormers die op de valreep de steun hebben gekregen van premier Poetin. De partij, die als pro-Kremlin zal fungeren, wordt geleid door de jonge ex-premier Sergej Kirijenko en de voormalige vice-premier Boris Nemtsov. Ze kreeg het groene licht van Poetin toen ze zijn gewelddadige Tsjetsjenië-beleid onderschreef. Poetin lijkt van plan een reeks programmapunten van de Unie over te nemen. Poetin zelf wordt dan de man van de orde, die tegelijkertijd tracht zinvolle hervormingen door te drijven. De Unie ziet zich als de partij van de nieuwe generatie in de Russische politiek.

Communistische partij

, geleid door Gennadi Zjoeganov. De communisten hebben met 25 procent van de stemmen iets meer gekregen dan hun `natuurlijke' electoraat van rond 22 procent. Toch is haar positie in de nieuwe Doema is sterk verzwakt door de opkomst van Eenheid en de andere pro-Kremlin-partij, de Unie van Rechtse Krachten. De KRPF ijvert voor het `vrijwillig' herstel van de Sovjet-Unie en combineert communistische dogma's met een fel nationalisme. Op economisch gebied belooft ze een `gereguleerde markt' met een controlerend aandeel van de staat in sleutelsectoren van de economie en censuur in de media.

Eenheid

, ook wel Medved (Beer) genoemd, geleid door Sergej Sjoigoe, minister van Noodsituaties, is een recente schepping van het Kremlin, bedoeld om het beleid van Jeltsin en zijn beoogde opvolger Vladimir Poetin in de Doema te steunen. Eenheid is in luttele weken naar de top van de ranglijst gemanipuleerd door premier Poetin. Sjoigoe zelf is Ruslands langstdienende minister, maar zeer bekend is hij niet en erg ambitieus is hij ook niet. Eenheid moet in de Doema Poetin het imago verschaffen van een verantwoordelijke regeringsleider, waardig om straks Jeltsin op te volgen. De partij geniet de steun van éénderde van de regionale leiders.