VNO laat CAO's met rust

Werkgeverscentrale VNO-NCW houdt vast aan de algemeen-verbindendverklaring van CAO's. Die zorgen voor rust op de werkvloer en daar is het bedrijfsleven bij gebaat, aldus de nieuwe werkgeversvoorzitter, Jacques Schraven.

Diens voorganger Blankert sprak eerder zijn twijfel uit over de algemeen-verbindendverklaring, waarbij de minister van Sociale Zaken een CAO oplegt aan een hele bedrijfstak. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen een sector is daardoor uitgesloten. Als een CAO algemeen verbindend wordt verklaard, geldt die ook voor bedrijven die geen lid zijn van een werkgeversvereniging en voor werknemers zonder vakbond.

Werkgevers staan daar van oudsher kritisch tegenover, omdat de vakbonden slechts een kwart van alle werknemers organiseren, terwijl driekwart onder een CAO valt. Toch kleven er voor werkgevers meer voor- dan nadelen aan het algemeen verbindend verklaren van CAO's, zegt Schraven.

,,Natuurlijk zijn er nieuwe sectoren, zoals de IT, die maatwerk bij arbeidsvoorwaarden aankunnen.'' Dat geldt echter niet overal. ,,Je moet dus heel voorzichtig zijn om zo'n stelsel ter discussie te stellen of af te schaffen.''

INTERVIEW pagina 13