`Tabaksindustrie moet betalen'

De landsadvocaat gaat na of het haalbaar is de tabaksindustrie te laten betalen voor de medische behandeling van rokers en voor antirookbeleid.

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft om dit onderzoek door de landsadvocaat gevraagd, zo maakte zij zaterdag in het dagblad Trouw bekend. Vorige maand zei Borst in de Tweede Kamer al dat ze het een `leuke gedachte' vond om, zoals in de Verenigde Staten gebeurt, de staat juridische stappen tegen de tabaksindustrie te laten nemen. Naar verwachting zal de landsadvocaat halverwege 2000 zijn onderzoek hebben afgerond.

Nog begin dit jaar, toen onder meer op aandrang van de Consumentenbond de mogelijkheid van claims tegen de tabaksindustrie werden besproken, achtte Borst juridische stappen kansloos en besloot zij daarvan af te zien.

Volgens de minister moeten nu ook de zorgverzekeraars claims indienen tegen de tabaksindustrie. Borst meent dat ook in de gezondheidszorg de stelregel `de vervuiler betaalt' moet gelden. In dat geval kan volgens haar de industrie worden aangepakt, omdat het roken tot gezondheidsschade en hoge kosten zou leiden.

Borst wil ook dat de industrie gaat meebetalen aan haar antirookbeleid. Zij wil dit verscherpen. Al een aantal jaren blijft het aantal volwassen rokers constant (eenderde van de volwassenen rookt) en ook onder de jongeren neemt het roken nauwelijks af. De minister, die jaarlijks zeven miljoen gulden aan het ontmoedigingsbeleid besteedt, wil daar meer geld aan uitgeven. Die verhoging moet de tabakindustrie betalen, vindt zij. Borst wil een forse verhoging van de tabaksaccijns – bijna 3,5 miljard gulden per jaar – binnenkort in het kabinet bespreken.

Woordvoerder H. van Ronkel van de tabaksindustrie meent dat er sprake is van informatieachterstand bij het departement. Volgens hem is medefinanciering door de industrie herhaaldelijk afgewezen.