Sociaal plan Gasunie akkoord

Gasunie en de vakbonden hebben dit weekeinde een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de reorganisatie van het Groningse bedrijf. De onderneming is van plan driehonderd van de 1.600 arbeidsplaatsen te schrappen. Gedwongen ontslag is vooralsnog niet aan de orde.

Gasunie reorganiseert omdat het bedrijf door de liberalisering van de gasmarkt sterke concurrentie te wachten staat. Ook verdergaande automatisering kost arbeidsplaatsen.

Het reorganisatieplan stuitte aanvankelijk op fel verzet van de werknemers, mede omdat zij zich niet konden verenigen met het toen voorliggende sociaal plan. Begin deze maand trokken nog zo'n 300 werknemers naar Den Haag om te protesteren.

Belangrijk winstpunt voor de bonden in het nu aangepaste sociaal plan is dat zij een extra vertegenwoordiger krijgen in de commissie die bemiddelt voor personeel waarvoor een andere baan wordt gezocht. Als het niet lukt een nieuwe betrekking te vinden voor de mensen wier baan verdwijnt, dan gaan werkgever en bonden opnieuw onderhandelen.

Voor overbodige werknemers ouder dan 53 jaar is Gasunie nog steeds van plan collectief ontslag aan te vragen. CNV Chemie en Energie zegt dit te betreuren. De bond vindt dat de overheid, die voor de helft aandeelhouder is van de Gasunie, een slecht voorbeeld geeft. Een WW-uitkering is in principe bedoeld als tijdelijk vangnet en niet als financiering van vervroegd vertrek van oudere werknemers, aldus de CNV-bond.

Het ontslag van de ouderen heeft niet alleen de lokale vakbonden geraakt. Ook landelijke kopstukken, zoals CNV-voorzitter D. Terpstra sprak er schande van. ,,Juist in een tijd dat we langer een beroep willen doen op de oudere werknemer geeft Gasunie een slecht voorbeeld.''