Rentestap Fed onwaarschijnlijk

Het beleidsbepalende comité van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, komt dinsdag bij elkaar. Een rentestap wordt niet verwacht.

Zo kort voor het einde van het jaar is de kans klein dat de Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve Board, de rente op de geldmarkt verhogen. Toch zal de bijeenkomst van de `Fed' morgen op de financiële markten voor enige nervositeit zorgen. Al driemaal ging de geldmarktrente, de federal fund rate, dit jaar omhoog, met in totaal 0,75 procentpunt.

Na de laatste renteverhoging maakte het beleidsbepalende comité van de Fed, het Federal Open Market Committee (FOMC), bekend nu een neutrale visie te hebben op het rentebeleid, een zogenoemde `neutral bias'. Dat maakt de kans klein dat morgen nog een rentestap wordt gemaakt. Wel is het mogelijk dat de visie op het rentebeleid weer wordt bijgesteld tot een `neiging de rente te verhogen', een zogenoemde `tightening bias'. En dat kan op de beurzen voor een schrikreactie zorgen.

De signalen over de Amerikaanse economie blijven tegenstrijdig. Enerzijds is er een zeer hoge groei, die zich naar verwachting ook in het lopende kwartaal voortzet, maar de inflatie blijft verbluffend laag. Andere signalen zijn een tekort op de betalingsbalans dat op vier procent van het bruto binnenlands product afstevent en de verder stijgende aandelenkoersen van met name de technologiefondsen.

Of de Fed het nu aandurft om de financiële markten schrik aan te jagen is ongewis. Zo vlak voor het jaareinde wordt de markt dun, en zijn grote koersschommelingen des te waarschijnlijker. En er is altijd nog de millenniumvrees, die weliswaar sterk is afgenomen, maar die toch blijft zorgen voor een wat nerveuze ondertoon. Morgen zal blijken of Fed-voorzitter Alan Greenspan zich daar iets aan gelegen laat liggen.