Recorduitgaven Japanse overheid

De uitgaven in het begrotingsontwerp voor het nieuwe begrotingsjaar van Japan beslaan in totaal 84,99 biljoen yen (1.776 miljard gulden). De uitgaven zijn 3,8 procent hoger dan in het oorspronkelijke budget voor het lopende jaar 1999/2000. (Reuters)