Opera over Bijlmer

De Amsterdamse wijk Bijlmermeer is het onderwerp van een nieuwe opera. Orkest De Volharding brengt De Bijlmer Opera vanaf 17 januari 13 keer in het Amsterdamse Theater Bellevue. In de Bijlmer zelf is geen geschikte ruimte. Oud-Bijlmerbewoners Jacques en Fer Bank schreven respectievelijk de muziek en het libretto. De regie is in handen van Peter de Baan.

De makers gaan nadrukkelijk in op de Bijlmer als `maakbaarheidsmodel'. ,,De Bijlmer zelf is niet mislukt, maar het idee erachter. Niet de architect maakt een stad, maar haar bewoners'', vinden de broers Bank. (ANP)