D'Alema wil coalitie met partij Prodi

De Italiaanse premier Massimo D'Alema is zaterdagavond afgetreden omdat zijn centrum-linkse coalitie door een aanhoudende interne machtsstrijd in zijn ogen te veel was verzwakt.

D'Alema hoopt met steun van een nieuwe partij snel te kunnen terugkeren met een nieuw kabinet. Vervroegde verkiezingen zijn vrijwel uitgesloten. De centrum-linkse partijen hebben nog steeds een parlementaire meerderheid, en met al hun onderlinge meningsverschillen zijn zij het er wel over eens dat een gang naar de stembus onwenselijk is. De rechtse oppositie vraagt wel om vervroegde verkiezingen, gesteund door gunstige opiniepeilingen.

Nog geen tien uur nadat D'Alema zijn ontslag had aangeboden, is president Carlo Azeglio Ciampi begonnen met de gebruikelijke politieke consultaties. Hij wil voorkomen dat een slepende crisis het internationale imago van Italië aantast, dat was verbeterd door de toetreding tot de Economische en Monetaire Unie.

Ciampi zou vandaag de leiders van de grootste partijen ontvangen. Zeven coalitiepartijen hebben gisteren al in een gezamenlijke verklaring hun voorkeur uitgesproken voor een nieuw kabinet onder leiding van D'Alema, de eerste ex-communist die in West-Europa regeringsverantwoordelijkheid heeft gekregen.

Het meest voor de hand ligt een ,,draaideur-oplossing''. De drie kleine partijtjes die met hun kritiek op D'Alema de crisis hebben veroorzaakt, zeggen hun steun aan de coalitie op of onthouden zich van stemming.

Een nieuwe partij, de Democraten, opgericht door de voorzitter van de Europese-Commissie Romano Prodi, zou zich vaster aan de coalitie binden door toe te treden tot het kabinet.

Hoewel hij ook na een breuk met de drie kritische kleine partijtjes een nipte meerderheid zou behouden, heeft D'Alema besloten de crisis te forceren om te voorkomen dat de interne twisten zijn kabinet vleugellam zouden maken.

Zodra zaterdag de begroting was goedgekeurd, heeft hij in de Kamer van Afgevaardigden en Senaat zijn aftreden aangekondigd.