Cel dreigt indien Kohl niet spreekt

Oud-bondskanselier Helmut Kohl dreigt gevangen te worden gezet als hij weigert informatie te geven over de herkomst van miljoenen aan zwart geld, die aan de CDU zijn betaald.

Dit dreigement van gijzeling heeft de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, Volker Neumann (SPD), het afgelopen weekeinde geuit. Ook CDU-partijsecretaris Angela Merkel heeft Kohl opgeroepen de namen van geldgevers bekend te maken. De parlementaire commissie onderzoekt of begin jaren negentig smeergelden die voor wapenleveranties aan Saoedi-Arabië zijn betaald, illegaal in de partijkas van de CDU zijn verdwenen.

Vorige week gaf Kohl in een televisie-interview toe als bondskanselier en partijvoorzitter tussen 1993 en 1998 illegale giften van in totaal 1,5 tot 2 miljoen mark te hebben aangenomen. Het geld was door donateurs contant in koffers naar het Adenauerhuis van de CDU in Bonn gebracht, volgens Kohl ,,helemaal niet ongebruikelijk''. Hij wil de namen van de donateurs niet bekendmaken, omdat zij de CDU-voorzitter hadden gezegd anoniem te willen blijven. Kohl zei het geld buiten de officiële CDU-rekening om te hebben gebruikt voor de opbouw van de CDU in Oost-Duitsland. Kohl zei echter dat hij niets te maken heeft gehad met smeergeld voor wapenleveranties aan Saoedi-Arabië.

De affaire-Kohl, die zijn partij steeds meer electorale aanhang kost, kwam vorige maand aan het licht toen bekend werd dat de vroegere penningmeester van de CDU, Walther Leisler Keip, een miljoen aan smeergeld uit die transactie van het staalconcern Thyssen zou hebben ontvangen. Ook zou het Franse bedrijf Elf Acquitaine de CDU 11 tot ruim 13 miljoen mark hebben betaald in ruil voor royale Duitse subsidies in Oost-Duitsland. Hiermee is een raffinaderij in Leuna gebouwd.

Aanvankelijk bekende Kohl alleen dat hij tijdens zijn CDU-voorzitterschap geheime rekeningen heeft beheerd, waarmee hij ,,mogelijk'' tegen de wet op de partijfinanciën had gehandeld. Pas later kwam hij, onder druk van onthullingen in de pers, met aanvullende informatie. Vandaag is Kohl gehoord door het accountantsbureau Ernst & Young, dat door CDU-voorzitter Wolfgang Schäuble is ingeschakeld om opheldering te verschaffen over de zwartgeldaffaire. De officier van justitie in Bonn beslist woensdag of een justitieel onderzoek zal worden ingesteld naar de betrokkenheid van Kohl bij bedrog, kwade trouw en het witwassen van gelden.