V-raad wil met wapeninspectie Irak doorgaan

De Verenigde Naties willen opnieuw wapeninspecteurs naar Irak sturen. Als dit land meewerkt, zullen de economische sancties tegen Bagdad worden opgeschort.

Een resolutie van die strekking is gisteren door de Veiligheidsraad aangenomen met elf van de vijftien stemmen voor. Frankrijk, Rusland, China en Maleisië onthielden zich van stemming.

De resolutie bepaalt dat, indien Bagdad voor een proefperiode van 120 dagen ,,in alle opzichten'' met het nieuwe VN-ontwapeningsbureau UNMOVIC samenwerkt, bestaande economische sancties worden opgeschort. UNMOVIC staat voor UN Monitoring, Verification and Inspection Commission.

De wapeninspecties liggen sinds een jaar stil. Irak weigerde nog VN-inspecteurs toe te laten, nadat de VS en Groot-Brittannië het land hadden gebombardeerd. De wapeninspecties moesten voorkomen dat Irak opnieuw de kans zou krijgen massavernietingswapens te ontwikkelen en te gebruiken. Het nieuwe ontwapeningsbureau UNMOVIC vervangt UNSCOM, de UN Special Commission voor de ontwapening van Irak.

Snel na aanvaarding van de resolutie zei een vooraanstaande Iraakse parlementariër dat het VN-besluit ,,categorisch'' werd verworpen. Khalid-al-Douri, de voorzitter van de parlementaire commissie voor Arabische en Buitenlandse Zaken, kritiseerde met name Rusland en Frankrijk, omdat zij de resolutie niet met hun veto hadden getroffen. Een officiële reactie uit Bagdad bleef gisteravond echter uit. Tot nog toe houdt Irak vol dat het niet over massavernietigingswapens beschikt en dat de VN-sancties daarom moeten worden opgeheven.

Aan de resolutie was een maandenlang diplomatiek steekspel tussen de permanente leden van de VN voorafgegaan, waarbij met name Rusland en Frankrijk pogingen van de VS en Groot-Brittannië dwarsboomdem om Irak met een nieuwe resolutie te treffen. Rusland en Frankrijk beloofden zich pas te zullen onthouden van stemming, nadat de tekst was afgezwakt.

Los van de eventuele medewerking van Irak aan de wapeninspecties maakt de resolutie het namelijk mogelijk voor Bagdad meer olie te exporteren om van de opbrengsten daarvan voedsel en medicijnen te kopen.

Het geldende plafond van 5,26 miljard dollar per half jaar is geschrapt. Daarmee wilde de Veiligheidsraad de ,,catastrofale humanitaire situatie in Irak'', zoals het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken het gisteren nog eens uitdrukte, verlichten.

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zei gisteren te hopen dat Irak de openingen ziet die het land nu worden geboden.(AP, Reuters, AFP)

IRAKpagina 5