Stellingen

In den beginne was er niets, en toen ontplofte dat ook nog.

J.P.A.M. DRIESSEN, TU Delft

Wie zich bewust is van in het verleden gemaakte fouten, heeft in de toekomst op zijn minst het voordeel van een gevoel van herkenning.

A.C.F.J. HOUBEN, Rijksuniversiteit Groningen

De wereld wordt groter naarmate men meer reist.

J.J. BOELENS, Universiteit van Amsterdam

Het lijkt er veel op, dat we tegenwoordig gezond willen sterven.

A. VERHOEVEN, Rijksuniversiteit Groningen

De meeste stellingen zijn leuker om 1 uur 's nachts dan om 1 uur 's middags.

M. VAN RIJN, Universiteit Utrecht

Waar het hart vol van is lopen e-mailberichten van over.

M. YZER, Rijksuniversiteit Groningen

Een index is voor luie lezers.

M. HOOGVLIET, Rijksuniversiteit Groningen

Het televisieprogramma `Big Brother' toont aan dat de ongeriefcodes voor proefpersonen en proefdieren verschillend opgevat worden.

L. BELJAARS, Rijksuniversiteit Groningen

Verpest een romance niet door te pogen haar voor altijd te laten duren.

J.W. TRUM, Universiteit van Amsterdam

De ware liefde is de beste collega.

C. SCHULTSZ, Universiteit van Amsterdam

Een slechte politieagent is een grotere bedreiging voor de rechtsstaat dan een goede crimineel.

W.H.F.M. CORTENRAAD, Universiteit Maastricht