M

Het einde van de eeuw beloofde feestelijk te worden. Na de val van het communisme zou Europa verenigd het nieuwe millennium ingaan. Maar Kosovo was een streep door de rekening. Plotseling was het oorlog. Voor Europa was dit de meest dramatische gebeurtenis van het jaar. Een groot deel van het vijfde nummer van M is daarom gewijd aan een reconstructie van die drie lentemaanden.

NRC Handelsblad sprak met Serviërs, Kosovaren, navo-functionarissen, onderhandelaars, politici, paramilitairen en gewone soldaten. Dat levert een onthullend beeld op van moedwil en misverstand, van improvisatie en onderschatting van de tegenstander. De navo blunderde de oorlog in en haalde drie maanden later opgelucht adem toen Milobetaevic eindelijk door de knieën ging.

Dit is de laatste M van dit millennium. Het is de bedoeling dat het magazine vanaf 4 maart elke eerste zaterdag van de maand verschijnt. Waarom een maandblad bij een krant?

M wil ruimte bieden voor verrassende journalistiek, die niet gedicteerd wordt door welke agenda dan ook. Een maandblad kan een waardevolle aanvulling zijn op de krant die leeft bij de waan van de dag. Even een stap terug, iets meer reflectie, een iets andere blik. En veel fotografie van hoge kwaliteit.

M wordt ook een maandblad om u de tijd te geven dit alles rustig tot u te laten doordringen. Een blad om te bewaren.

Dit nummer biedt ook een portret van het Louvre, het meest succesvolle van de 'Grands Travaux' van de Franse presidenten. Polder op Palen is een bespiegeling over de nieuwe verzuiling van Neder-land. En omdat het bijna kerstmis is een fotoreportage over de koopwoede der Nederlanders.

    • Laura Starink