Kabinet versterkt regie op bouwgrond

Gemeenten mogen binnenkort een voorkeursrecht vestigen op gronden die in de nabije toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. Zo kunnen zij voorkomen dat grondspeculanten potentiële bouwgrond opkopen en met grote winst aan de gemeenten doorverkopen.

Dat heeft de ministerraad gisteren besloten. Het betreft een aanpassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het gewijzigde wetsvoorstel is naar de Raad van State gestuurd. De Tweede Kamer zal er volgend jaar over debatteren.

De wijziging stelt gemeenten beter in staat ontduiking van het voorkeursrecht door derden aan te pakken. Rechterlijke uitspraken over grondspeculatie zijn volgens het kabinet niet altijd even duidelijk en laten ruimte voor meerdere interpretaties, vandaar dat een aanpassing van de wet noodzakelijk was.

De wet wordt niet wezenlijk veranderd, zo stelt het kabinet, maar de `regierol' van gemeenten bij de uitvoering van de ruimtelijk beleid wordt met de huidige aanpassing versterkt.

Grondspeculaties hebben zich vooral voorgedaan bij de zogenoemde Vinex-locaties. Bij de aanwijzing van die locaties was al ruim voordat met de bouw en zelfs de aankoop van die grond begonnen was duidelijk welke gebieden later voor bouwgrond in aanmerking zouden komen. Speculanten anticipeerden daarop door massaal grond te kopen in die gebieden. Gemeenten die de grond daarna weer terug moesten kopen om er huizen op te bouwen moesten daardoor onnodig veel geld betalen voor de bouwgrond.