Jingle Bells

Een rechtbank in Tennessee heeft deze week alle verkeersboetes kwijtgescholden. Voorwaarde was dat de overtreders Jingle Bells zongen. Rechter Mark Fishburn: ,,Iedereen scheen in een feestelijke stemming. Toen vroeg ik of zij werkelijk in kerstsfeer waren.'' (AP)