Hofvrees

Het artikel `Hofvrees'van Margriet Oostveen (Z 4 dec.), overgenomen uit het `Gouden Pennetje', is geschreven in maart 1999. Een noot was nodig om het up-to-date te maken: na de Kwestie-Emily was er ook een Kwestie-Maxima gerezen. In het artikel is sprake van een boek dat ik aan het schrijven ben over de Emily-hype: `Emily. De koninklijke verloving die niet doorging'. In oktober 1999 is het verschenen, compleet met een bespreking van de Maxima-hype. Een recensie-exemplaar is verstuurd naar `NRC-Handelsblad'.

Het artikel van Margriet Oostveen bevat alleen mijn voorlopige conclusie. Andere conclusies heb ik met Margriet Oostveen besproken, maar zij was hierin niet geïnteresseerd. Net zoals de citaten van Walter Bagehot op cruciale punten incompleet zijn en fors uit de context gehaald. In mijn boek staat alles correct, maar het gaat te ver dat hier samen te vatten. Onder meer is gebruik gemaakt van gegevens over de familie Bremers die `NRC Handelsblad' in september 1998 ongebruikt heeft gelaten. Zij zijn essentieel voor begrip van de Emily-hype en de onmacht van koningshuis en RVD. Een andere belangrijke conclusie is dat journalisten soms projecteren: de journalist heeft een bepaald idee in het hoofd en zoekt daarvoor bruikbare feiten. Alle feiten die niet passen in die theorie worden rigoureus terzijde geschoven. Wellicht is de mening van de koningin goed gefundeerd. Mijn boek biedt genoeg aanknopingspunten daarvoor. Opvallend genoeg deed koningin Beatrix juist aan Margriet Oostveen haar mededelingen.

    • Irène M. Diependaal