EU-subsidie van 900 miljoen voor aantrekkelijk platteland

De Nederlandse regering heeft bijna 900 miljoen gulden Europese subsidie gevraagd voor plattelandsontwikkeling. Het bedrag, 124 miljoen gulden per jaar, is bedoeld om de komende zeven jaar het platteland aantrekkelijker te maken.

Dat heeft het ministerie van Landbouw gisteren bekendgemaakt. Een zogenoemd plattelandsontwikkelingsplan is ter onderbouwing van de subsidieaanvraag naar Brussel gestuurd. De subsidie is ,,nodig om het platteland gereed te maken voor de 21ste eeuw'', aldus het ministerie.

Het plan heeft betrekking op heel Nederland, waarbij aandacht wordt besteed aan de ,,bijzondere regionale situaties''. Het plan is gebaseerd op twee uitgangspunten: de herstructurering van de agrarische sector met als doel deze sector gereed te maken voor de toekomst en het aantrekkelijker maken van het platteland voor stedelingen.

Door de financiële impuls verandert het platteland volgens het departement van een landbouwgebied in een ,,meervoudige gebruiksruimte''. Om dat te bereiken zijn zes concrete doelstellingen vastgelegd. Voor ieder doel is een subsidieaanvraag naar de Europese Commissie gestuurd. Het grootste deel van de gevraagde subsidie, 57 miljoen gulden, is bestemd voor mooiere natuur en landschap. Daarnaast is 38 miljoen gulden bestemd voor boeren die omschakelen van reguliere naar duurzame landbouw.

Voorts is voor duurzaam waterbeheer 13 miljoen gulden gevraagd. Recreatie en toerisme vragen jaarlijks 7 miljoen gulden Europese steun, 4 miljoen gulden gaat naar projecten ter bevordering van de leefbaarheid op het platteland en 5 miljoen gulden is bestemd voor economische verbreding, zodat dat niet alleen meer afhankelijk is van veeteelt en akkerbouw.

In totaal investeren de gezamenlijke overheden, los van particuliere initiatieven, jaarlijks 1,5 miljard gulden in het platteland.