Eerwraak

In het artikel `Turken bezinnen zich op plegen van eerwraak' (15 december, pagina 3) staat dat advocaat D. Urcun heeft geschreven: `Is het eigenlijk wel fout wat Erol gedaan heeft?' Deze uitspraak geeft Urcuns mening door een foutieve vertaling niet correct weer.