Dijkstal verwacht spanningen om zorg

De gezondheidszorg wordt volgend jaar onderwerp van scherpe tegenstellingen in de paarse coalitie, verwacht H. Dijkstal, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De politiek leider van de VVD keert zich tegen pleidooien van PvdA-fractieleider Melkert om de uitgaven voor de zorg fors te verhogen.

In een vraaggesprek, vandaag in NRC Handelsblad, zegt Dijkstal: ,,Met de miljarden extra die we nu in de zorg steken, wordt te weinig zichtbaar resultaat geboekt.''

Hij wil alleen onder ,,scherpe voorwaarden'' extra middelen vrijmaken.

PvdA'er Melkert wil komend voorjaar ,,een stevige investeringsagenda'' opstellen, zegt hij in deze krant. Nu het begrotingstekort is weggewerkt en de economische groei doorzet, wil hij nog deze kabinetsperiode miljarden extra uittrekken voor zorg, onderwijs en infrastructuur. Hij wil de uitgaven voor onderwijs en zorg binden aan normen in de vorm van vaste percentages van het bruto binnenlands product. Dijkstal zegt ,,absoluut niets'' te voelen voor dergelijke vaste normen. Evenmin wil hij eraan meewerken om ,,de rijksbegroting structureel met miljarden te verhogen''.

INTERVIEWS: pagina 39, Zaterdags Bijvoegsel