Controle op financiële diensten

Wie geregeld zaken doet met een effectenspecialist of een vermogensbeheerder kan nu via Internet bekijken of de financiële dienstverlener is geregistreerd. De stichting Dutch Securities Institute (DSI) heeft de afgelopen maanden een register van 6.500 specialisten aangelegd, waarvan de kwaliteit door DSI wordt gegarandeerd.

Vorig jaar namen zeven bij de effectenhandel betrokken partijen het initiatief tot de oprichting van het onafhankelijke institituut naar het voorbeeld van het British Securities Institute. DSI richt zich met name op de `gewone werknemers' in de sector, in het bijzonder aan de advieskant.

Analisten, vermogensbeheerders, handelaren, en effectenbedrijven kunnen vrijwillig lid worden van DSI, als zij tenminste voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid en integriteit. Na het halen van een examen hebben zij recht op een DSI-keurmerk. Als iemand die bij het instituut is aangesloten, zich niet houdt aan de interne gedragscode waarin de ethische regels van het vak zijn vastgelegd, dan kan hem dat op een straf komen te staan. De zwaarste sanctie is daarbij het royement.

Dat inmiddels 6.500 mensen zich hebben laten registeren komt voor de stichting als een verrassing omdat de initiatiefnemers op zo'n 3.000 mensen hadden gerekend. In de praktijk gaat het overigens om minder mensen, omdat de mensen met een keurmerk zich meerdere keren kunnen laten registreren. Zo zijn er aparte registers voor effectenhandelaren, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en analisten. Overigens kunnen bedrijven niet worden geregistreerd bij DSI, net zo min als hun bestuurders. Het register wordt maandelijks bijgewerkt en te vinden via: www.stichting-dsi.nl. Ook verzekeraars en pensioenfondsen willen zich aansluiten bij de registratie.