Bouwers onderzoeken samenwerking

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid gaan verregaand samenwerken. Beide ondernemersorganisaties in de bouw werken op diverse terreinen al langer samen en kennen elkaar goed.Door de samenwerking moet de versnippering bij collectieve belangenbehartiging verminderen. (Redactie Economie)