`Bouterse vervolgen voor moord'

De advocaat-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof adviseert dat de ex-legerleider van Suriname D. Bouterse in Nederland wordt vervolgd wegens de decembermoorden uit 1982.

Na een verzoek van nabestaanden oordeelt het openbaar ministerie dat Bouterse weliswaar ten tijde van de moord op vijftien mensen de Surinamse nationaliteit had maar toch voor de Nederlandse rechter kan worden gedaagd, omdat hij zich heeft schuldig gemaakt aan foltering de dood ten gevolge hebbend. En dat is strafbaar op grond van het door Nederland geratificeerde Folteringsverdrag dat stelt dat eenieder die in het buitenland foltert hier kan worden vervolgd.

Een woordvoerder van het OM spreekt van een ,,lastige beslissing waar het algemeen belang de doorslag heeft gegeven''. Volgens justitie is de zaak pas verjaard in december 2000 en genoot Bouterse geen immuniteit ten tijde van het delict.

Het hof beslist volgend jaar of er daadwerkelijk vervolging komt. Het hof zal voorafgaande aan het nemen van een besluit Bouterse opnieuw oproepen voor verhoor. Aan een eerdere oproep heeft hij geen gehoor gegeven.

In de Haagse cocaïnezaak ging het gisteren over de te horen getuigen. Volgens advocaat A. Moszkowicz heeft de drugszaak tegen Bouterse zoveel politieke dimensies dat het gerechtshof zich een oordeel moet vormen over de wijze waarop politici de vervolgingsbeslissingen hebben beïnvloed.

Om die reden heeft Moszkowicz het gerechtshof gisteren gevraagd de drie voormalige Nederlandse ministers Sorgdrager, Hirsch Ballin (beiden Justitie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en uit Suriname president Wijdenbosch en ex-president Venetiaan op te roepen als getuige.

Als voorbeeld voor zijn stelling ging Moszkowicz in op de rol van Van Mierlo als minister van Buitenlandse Zaken in 1997. ,,Pregnant is zijn beslissing om Bouterse op het moment dat er een ronde zaak was, niet aan te houden (in Brazilië, red.) terwijl zulks mogelijk was. Indien op dat moment een strikt juridische beslissing zou zijn genomen, dan zou Bouterse zonder meer zijn aangehouden'', aldus de advocaat. Door de houding van Van Mierlo moet Moszkowicz zijn cliënt nu volgens hem bij verstek verdedigen. Moszkowicz wil ook dat het hof zes anonieme en bedreigde getuigen opnieuw hoort.