Ambassadeur voor de mensenrechten

Mevrouw R.Jones-Bos, op het ministerie van Buitenlandse Zaken nu coördinator voor het beleid in de Veiligheidsraad, wordt per 1 januari 2000 de eerste Nederlandse mensenrechtenambassadeur. In die functie moet zij zowel in het buitenland als in Nederland actief zijn, en ook beschikbaar zijn voor rechtstreekse contacten met leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Haar benoeming staat op een lange lijst van diplomatieke bevorderingen (26) waarmee het kabinet gisteren akkoord ging. Onder de andere benoemingen zijn die van Chr. Kröner, die als ambassadeur van Rome naar Parijs verhuist, en van E. Jacobs, permanent vertegenwoordiger bij de OESO, die ambassadeur in Japan wordt en wordt opgevolgd door F.A. Engering, nu directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen op Economische Zaken.

De minister introduceert met deze `Ronde 2000' iets nieuws. Hij wil voortaan eens per jaar met zo'n pakket van samenhangende benoemingen meer rust brengen in zijn apparaat en een betere afweging van kandidaten bereiken. Wat in een aantal gevallen meebrengt dat de ingangsdatum veel verder weg ligt dan tot nu toe. Voorbeeld daarvan is de overstap naar Tokio van ambassadeur Jacobs, op januari 2001. Spectaculair voorbeeld daarvan is ook de huidige secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, D.J. van den Berg, die nu al benoemd is tot permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties maar pas begin januari 2001 naar New York gaat. Van den Berg werd in 1992 door minister Van den Broek van Economische Zaken gehaald en heeft als hoogste ambtenaar leiding gegeven aan het personeelsbeleid, een nieuwe financiële beheersstructuur en de herijkingsoperatie.