`Zoon van God steunt zoon van Bush'

Presidentskandidaat George W. Bush heeft een debat losgemaakt over de rol van God in de Amerikaanse verkiezingen.

Nogal onverwachts blijkt de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen deze week opeens te draaien om Jezus. En nog wel om Jezus als politiek filosoof.

Het begon maandagavond, toen de Republikeinse favoriet George W. Bush vriend en vijand verbaasde met een religieuze ontboezeming. In een televisie-debat in Iowa kregen de zes Republikeinse kandidaten de vraag voorgelegd met welke politieke filosoof ze zich het meest identificeren en waarom. Bush, die als derde aan de beurt was, antwoordde kortweg: ,,Christus'', en na een korte stilte: ,,Omdat hij mijn hart heeft veranderd.''

Toen de presentator zei dat de kijkers vast benieuwd waren naar een nadere uitleg, zei Bush: ,,Als ze het niet begrijpen, dan is het moeilijk om uit te leggen. Als je je hart en je leven aan Christus overgeeft, als je Christus accepteert als de verlosser, dan verandert het je hart.''

Die uitspraak heeft onder christelijke leiders en politieke commentatoren een intens debat losgemaakt. Was Bush oprecht? Of was hij uit op politiek gewin onder de conservatieve christenen in Iowa en de rest van het land? En ook als zijn belijdenis oprecht was, is het wel gepast om je persoonlijke geloof zo'n prominente plaats te geven in een politieke campagne? En sluit hij daarmee mensen die niet christelijk zijn niet buiten? In 1993 had Bush al eens aanstoot gegeven door te beweren dat alleen mensen die in Jezus Christus geloven in de hemel komen – een uitspraak die hij later nuanceerde met de opmerking dat God, en niet George W. Bush, bepaalt wie in de hemel komt.

Dat Bush, de oudste zoon van de voormalige president, een zogeheten herboren christen is, was geen verrassing. Maar dat hij Jezus beschouwt als zijn favoriete politieke denker was wel nieuw. Woensdag krabbelde hij wat terug door te verklaren dat hij de vraag verkeerd begrepen had en opgevat had als ,,Wie heeft het meeste invloed gehad op je leven?'' Maar ondertussen was al duidelijk dat zijn antwoord bij veel (vooral evangelische) christenen goed in de smaak is gevallen. Bush heeft zijn running mate gevonden, spotte een commentator. Waarom zou de zoon van Bush de zoon van God niet gebruiken om de kiezers voor zich te winnen? hoonde een ander.

De scheiding van kerk en staat mag een grondbeginsel zijn van de Amerikaanse republiek, Bush is lang niet de enige politicus die met zijn geloof te koop loopt. In het debat spraken vijf van de zes kandidaten maandag over God of Jezus, bij elkaar werden de Vader en Zijn Zoon maar liefst twintig keer genoemd.De zesde kandidaat, John McCain, zendt in South Carolina radiospotjes uit die zijn christelijke geloof benadrukken. Vice-president Al Gore vermeldt in tv-spotjes dat hij korte tijd theologie heeft gestudeerd. Hij noemt zich een herboren christen en zegt dat hij zich vaak de vraag stelt ,,WWJD - een gezegde dat populair is in mijn geloof: What would Jesus do - wat zou Jezus doen?'' Alleen Gore's Demcratische rivaal Bill Bradley (lid van de presbyteriaanse kerk) zwijgt over zijn geloof, omdat hij het als een persoonlijke zaak beschouwt.

De conservatieve commentator Bill Kristol, ooit stafchef van vice-president Dan Quayle, viel Bush gisteren scherp aan op zijn uitspraak. ,,Als hij nou had uitgelegd waarom Jezus volgens hem belangrijk was voor Amerika, dan had ik er geen probleem mee gehad. Maar dit ging alleen over hemzelf en zijn persoonlijke gevoelens, zoals zijn hele campagne niet gaat over beleid maar over de persoon Bush.'' Maar volgens Richard Land, een leider van de Southern Baptist Convention, de grootste protestantse kerk in Amerika, trof Bush precies de juiste toon. ,,De meeste evangelische christenen die hem hoorden dachten waarschijnlijk: dat is precies het antwoord dat ik zelf zou hebben gegeven.''