Woede over schrappen nieuw vak

Middelbare scholen hebben ruim 24 miljoen gulden voor niets besteed aan omscholing van leraren voor het nieuwe vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). Dit zeggen leraren en de `vakontwikkelgroep'.

Uitgangspunt voor de som is dat driekwart van de 1.300 ANW-leraren overbodig is geworden, omdat het verplichte vak opeens een keuzevak wordt op de havo. De meeste leraren hebben twee jaar lang honderden uren besteed aan voorbereiding. Uiteindelijk betaalt het ministerie van Onderwijs; 200 van de 1300 leraren lieten zich op eigen kosten omscholen.

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) wil dat ANW in het eindexamenprogramma voor de havo een keuzevak wordt; voor vwo'ers is het gehalveerd. Dit is één van haar voorstellen om de studielast dit schooljaar al te verlichten.

De Tweede Kamer heeft de maatregelen gisteren goedgekeurd, en ze gelden drie jaar.

Scholen en de ANW-leraren verwachten dat niet één havo-leerling vrijwillig voor ANW zal kiezen. Scholieren protesteerden vorige week in Den Haag immers massaal tegen de grote werkdruk in de tweede fase. Het antwoord van Adelmund en de Tweede Kamer op dat protest is dat scholen ANW en een vreemde taal mogen schrappen op de havo en ANW halveren in het vwo. Ook mogen ze bij alle vakken een aantal praktische opdrachten laten vallen. Leerlingen zijn blij, maar rectoren en leraren zijn woedend, omdat ze óf leraren moeten ontslaan óf leerlingen moeten teleurstellen. Op twee websites zijn tientallen brieven te lezen van gefrustreerde ANWleraren.

De vernietiging van menselijk kapitaal is volgens de Utrechtse hoogleraar natuurkunde H. Eijkelhof nog het ergst. Hij heeft zich samen met J. Kapteijn van de VU in Amsterdam vijf jaar lang beziggehouden met de ontwikkeling van het vak ANW. Het vak integreert biologie en natuur-, schei- en wiskunde en is onder meer bedoeld om leerlingen zonder bèta-vakkenpakket inzicht te geven in de invloed van natuurwetenschappen op het dagelijks leven. Het vak gaat over bijvoorbeeld genetische manipulatie en sterrenkunde.

Eijkelhof: ,,Deze leraren hebben veel tijd gestoken in dit vak, zij zijn de voorlopers van de vernieuwing, de meest enthousiaste leerkrachten. En nu worden juist zíj in de kou gezet. Als we in dit land willen dat jonge mensen enthousiast worden voor bèta-techniekvakken, dan is ANW noodzakelijk.'' De schoolboeken voor ANW kostten elke leerling zo'n honderd gulden – ook zij hebben die waarschijnlijk voor niets gekocht.