Wachtlijsten niet kleiner geworden

Het aantal patiënten dat wacht op behandeling in een ziekenhuis is tussen maart en oktober vrijwel gelijk gebleven. Wel waren er iets meer mensen die langer dan een maand op behandeling wachtten. Dit blijkt uit de periodieke peiling van het onderzoeksinstituut NZi. Op 1 oktober telden de wachtlijsten landelijk 146.700 patiënten, schat het NZi. De ziekenhuizen hebben dit jaar bijna negentig miljoen gulden extra gekregen voor de aanpak van de wachtlijsten.