`VN verrieden Rwanda'

De Verenigde Naties en hun lidstaten hebben in 1994 op alle fronten gefaald toen zich in Rwanda een volkerenmoord voltrok. Dat is de vernietigende conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de VN is uitgevoerd. In drie maanden tijd kwamen er 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven. Volgens het rapport was de VN-missie in Rwanda van meet af aan tot mislukken gedoemd omdat zowel het mandaat als de beschikbare middelen volstrekt onvoldoende waren. Secretaris-generaal Kofi Annan erkende gisteren het falen van de VN en betuigde zijn ,,diepe spijt''.

,,De VN hebben de bevolking van Rwanda tijdens de genocide in de steek gelaten'', zei de Zweedse ex-premier Ingvar Carlsson gisteren in New York bij de presentatie van het rapport. Carlsson was voorzitter van het trio dat het afgelopen halfjaar onderzoek heeft gedaan naar de rol van de VN bij de volkerenmoord.

Het rapport laat zien dat de organisatie allerlei aanwijzingen in de wind heeft geslagen dat er een genocide werd voorbereid. Nadat de slachting op 6 april 1994 op gang kwam, heeft de organisatie verzuimd om in te grijpen, op een moment dat erger had kunnen worden voorkomen. In plaats van de vredesmacht uit te breiden, besloten de VN om het merendeel van de troepen terug te trekken.

Volgens het rapport had de top van de Verenigde Naties zich niet mogen neerleggen bij de passiviteit van de grote Westerse mogendheden. Secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali en zijn opvolger Kofi Annan, destijds verantwoordelijk voor de vredesoperaties, hadden de noodklok moeten luiden.

Maar Boutros-Ghali was zelden aanwezig bij vergaderingen van de Veiligheidsraad en hij gaf de functionarissen die verantwoordelijk waren voor Rwanda geen toestemming om in de V-raad verslag uit te brengen. Het rapport veroordeelt ook ,,de schandelijke manier'' waarop Belgische soldaten een school in de steek lieten waar duizenden burgers een veilig heenkomen hadden gezocht.

WAARSCHUWINGEN pagina 5