Tevredenheid bij Landbouw over visquota

De Europese Visserijraad heeft vanmorgen vroeg na een marathonzitting de visquota voor komend jaar vastgesteld. Zowel staatssecretaris Faber (Landbouw) als het Productschap voor Vis zijn tevreden.

Nietemin kon Faber niet voorkomen dat het Nederlandse quotum voor wijting meer dan gehalveerd is. De Raad bereikte vanmorgen een akkoord over de TAC's (Total Allowed Catches) voor komend jaar. Faber beoordeelde de uitkomst van deze laatste TAC-onderhandelingen van het millennium als ,,positief voor Nederland''.

De Europese TAC's worden via een vaste verdeelsleutel, gebaseerd op de historische vangstgegevens, evenredig over de lidstaten verdeeld. Voor Nederland zijn de belangrijkste vissoorten haring, makreel, schol, kabeljauw, tong en horsmakreel. De quota voor schol, tong en haring Nederland zijn gelijk gebleven. Makreel is licht gestegen en kabeljauw, wijting en horstmakreel zijn gedaald.

Vooral de Nederlandse wijtingvangst heeft een fikse korting voor de kiezen gekregen. De Europese TAC voor wijting is van 44.000 naar 30.000 ton gegaan. Voor de Nederlandse vissers die mede op wijting vissen betekent dit een ruime halvering van het quotum van 2.185 naar 975 ton.

De oorzaak van de onevenredig zware korting op het Nederlandse quotum ligt in de zogenoemde Haagse Preferenties uit 1976 waarop Ierland en Engeland zich hebben beroepen. Dit akkoord bepaalt dat landen die voor een substantieel deel van hun nationaal inkomen afhankelijk zijn van visserij, aanspraak kunnen maken op een minimale hoeveelheid vis.

Faber betreurde na afloop van de Raad de korting op het wijtingquotum en meldde dat zij samen met Denemarken, België en Duitsland gepleit heeft voor een herziening van de Haagse Preferenties.

Het Productschap Vis heeft positief gereageerd op de behaalde resultaten. ,,De kottervloot kan goed overweg met de nieuwe quota voor schol en tong'', zegt een woordvoerder van het Productschap. De stabiliteit van de quota is wat het Productschap betreft de grootste winst van de Raad. ,,Voor een goed functionerende markt is het belangrijk dat niet ieder jaar de quota enorm verschillen.'' Des te vreemder vindt het Productschap de halvering van het quotum voor wijting. ,,Het is een bijproduct voor ons, maar het principe is verkeerd.''

De Spaanse minister Posada, gesteund door zijn Franse en Portugese collega's, aanvaardt de vangstvoorstellen voor ansjovis in de Golf van Biskaje niet.

    • Egbert Kalse