Subsidie koophuis lagere inkomens

Mensen uit de lagere inkomensgroepen kunnen vijftien jaar lang per maand tot 340 gulden subsidie krijgen voor de financiering van een eigen woning. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om het huis dat ze tot koop huren. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een door vier fracties ingediend wetsvoorstel dat het woningbezit door deze groepen moet bevorderen. Een huis mag niet duurder zijn dan 247.400 gulden om voor subsidie in aanmerking te komen.