Samenwerking ondernemers en bouwers

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid gaan verregaand samenwerken. Door de samenwerking moet de versnippering bij collectieve belangenbehartiging verminderen. (ANP)