RMS-delegatie ontmoet president Wahid

,,Otto, waar ben je? Wat kun je me vertellen?'' De Molukse delegatie uit Nederland heeft zojuist plaatsgenomen in de ontvangstzaal van Bina Graha, het werkpaleis van de Indonesische president. Abdurrahman Wahid ziet slecht en nodigt delegatieleider Otto Matulessy, lid van de RMS-regering in ballingschap, uit dichter aan te schuiven.

Namens de hele delegatie bedankt Matulessy ,,meneer de president'' voor deze ontvangst en namens de RMS spreekt hij zijn erkentelijkheid uit voor de woorden die Wahid zondag in Ambon sprak. Hij zei toen dat de RMS niet de regie had achter de jongste, bloedige onlusten. Matulessy zegt van Molukkers op Ambon te hebben gehoord dat zij, als de regering geen einde maakt aan de gevechten, ,,op eigen benen willen staan''. Wahid lacht geamuseerd.

Ex-kamerlid John Lilipaly (geen RMS) vraagt Wahids medewerking voor de verscheping van een container met medicijnen en apparatuur voor zowel christelijke als islamitische ziekenhuizen op Ambon. De president belooft de gevraagde brief binnen 24 uur te schrijven. Wahid bedankt de Molukkers uit Nederland voor de betoonde betrokkenheid en vraagt hen om schriftelijke suggesties, die hem kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Men bedankt elkaar en neemt afscheid.