Nutsbedrijf toch verkocht aan Duitsers

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft gisteren unaniem ingestemd met de verkoop van het lokale nutsbedrijf aan een Duitse gasbedrijf. Een inderhaast opgestelde motie van de Tweede Kamer kon de gemeenteraad niet van de transactie weerhouden.

De regering kan formeel de verkoop van het gasbedrijf door de gemeente niet verbieden. In de motie, gisteren ingediend door Kamerlid Crone (PvdA), wordt het kabinet gevraagd alle provincies en gemeenten voorlopig privatisering van gasbedrijven te ontraden. De Kamer nam de motie met algemene stemmen aan.

Crone voorziet dat andere gemeenten het voorbeeld van Haarlemmermeer volgen. Hij wil daarom dat Jorritsma de koper van het gasbedrijf duidelijk maakt dat zij straks een vergunning om gas te leveren kan weigeren en de verkoop kan terugdraaien.

De gemeente Haarlemmermeer heeft vanmorgen het lokale nutsbedrijf, waarvan zij enig aandeelhouder is, formeel verkocht aan het Duitse Westfälische Gasversorgung (WGV). De Duitsers verkopen de kabeldivisie door aan een Nederlandse kabelmaatschappij. Met de overeenkomst is 242 miljoen gulden gemoeid. In het contract is opgenomen dat het risico voor eventueel terugdraaien van de verkoop op basis van de nieuwe Gaswet volledig voor risico van de Duitsers is.

De Kamer wil de verkoop van distributiebedrijven voorlopig tegenhouden omdat de liberalisering van de gassector nog niet helemaal is geregeld. De nieuwe Gaswet die dat regelt komt begin volgend jaar in de Kamer aan de orde. Tot die tijd wil de Kamer niet dat gemeenten hun nutsbedrijven verkopen, omdat gevreesd wordt dat een particuliere eigenaar misbruik kan maken van de regionale monopoliepositie van die bedrijven.

Crone stelde vorige week een noodwet voor die de verkoop van lokale en regionale nutsbedrijven verbiedt. Minister Jorritsma (Economische Zaken) voelt daar niets voor en wil een snelle behandeling van de Gaswet. Tegen de motie had zij geen bezwaar.

In de Gaswet is vastgelegd dat de verkoop van nutsbedrijven kan worden teruggedraaid als blijkt dat die in strijd is met de doelstellingen van de wet. Een van die doelen is een gefaseerde liberalisering van de gasmarkt. Grote afnemers mogen dit jaar al een eigen gasleverancier kiezen, voor middelgrote ondernemers zal dat in 2002 het geval zijn. Kleinverbruikers krijgen volgens de wet pas in 2007 vrije keuze. Jorritsma heeft altijd gezegd dat de markt eerst geliberaliseerd moet zijn voordat er geprivatiseerd kan worden.