Noodkreet VN: snel geld voor Kosovo

Het hoofd van de VN-missie in Kosovo, Bernard Kouchner, heeft gisteren bij de NAVO een emotionele oproep gedaan voor meer geld van de internationale gemeenschap.

,,We hebben geld nodig! Zonder geld geen succes. Zonder geld geen vertrouwen. Zonder geld geen nieuw begin van dagelijks leven'', riep hij uit tijdens een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Lord George Robertson. Kouchner voelde zich een ,,bedelaar'' omdat hij zo vaak om geld en politiemensen moet vragen. Hij heeft naar zijn zeggen een verdubbeling van het – toegezegde maar niet gegarandeerde – budget van 400 miljoen mark voor volgend jaar nodig om het openbare leven en de rechtsstaat in Kosovo te herstellen.

,,Ik heb om 6.000 politiemensen gevraagd. Ik heb er maar 1.800 gekregen. Dit is belachelijk en een schandaal. Als alle landen van de wereld in hun strijd om de rechten van minderheden te beschermen mij samen geen 6.000 politiemensen kunnen sturen, wat is dit dan voor vredesoperatie?'', zei Kouchner. Hij had kort daarvoor de ministers van Buitenlandse Zaken van de negentien NAVO-landen en de 26 NAVO-partnerlanden gevraagd ,,druk uit te oefenen op hun regeringen'' om meer geld vrij te maken. Volgens Robertson had Kouchner ,,grote invloed'' gehad met zijn oproep. Ook Robertson zei: ,,De internationale gemeenschap moet meer doen.''

Kouchner had de ministers voorgehouden: ,,Praat me niet over orde en gezag totdat jullie mij meer politie sturen. Ik kan dit niet met mijn blote handen doen.'' De afgelopen vier maanden zijn er in Kosovo 400 moorden gepleegd, veelal wraakcties van Kosovo-Albanezen tegen Serviërs, waarvan er maar vier tot een proces hebben geleid.

Volgens Kouchner zijn de landen van de Europese Unie wel genereus geweest om hun namen te verbinden aan projectfondsen, maar ontbreekt contant geld om leraren en medisch en burgerlijk personeel uit te betalen. Leraren zijn niet zeker van hun maandsalaris van 200 mark, aldus de Fransman. Twee weken geleden zei de Duitse commandant van de vredesmacht KFOR, generaal Klaus Reinhardt, in Brussel dat de VN acuut 120 miljoen dollar nodig hebben om salarissen uit te betalen.

Kouchner wees er voorts op dat een terugkeer naar het normale leven in Kosovo ernstig wordt bemoeilijkt door het aantal vermisten van vier- tot zevenduizend: voornamelijk Kosovo-Albanezen die zijn vermoord of meegenomen naar Servië door Servische troepen. Kouchner heeft ,,zo'n honderd brieven'' naar Belgrado gestuurd om opheldering te krijgen, maar geen antwoord ontvangen. ,,Waar zijn ze?'', riep Kouchner gisteren uit.

Zijn doel is van Kosovo een multi-etnische samenleving te maken, maar hij beaamde gisteren dat dit nu een droom is. ,,Multi-etniciteit is duidelijk op dit moment geen goed woord. Eerst veiligheid, dan vreedzaam samenleven, daarna zien we verder. Het zal komen, maar niet nu.''

    • Robert van de Roer