Kosovaren raken vergunning kwijt

Zo'n 5.000 voorlopige verblijfsvergunningen van Kosovaarse vluchtelingen in Nederland zullen worden ingetrokken. Nu nog zitten ongeveer 10.000 Kosovaren in vluchtelingenkampen, van wie de helft een voorlopige verblijfsvergunning heeft. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat nu per asielzoeker onderzoeken of het asielverzoek kans maakt, zo heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) de Kamer bericht.