Huisartsen weigeren met Borst te praten

De huisartsen praten niet meer met minister Borst (Volksgezondheid) en de zorgverzekeraars. Ze schorten de uitvoering van de meerjarenafspraken die ze in juni met Borst sloten op. Daardoor dreigen maatregelen om onder meer de groei van medicijnkosten te beperken te laat of niet te worden ingevoerd.

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft dit gisteren besloten. Daarmee steunt de LHV de apotheekhoudende huisartsen die vorige week al de medewerking aan meerdere experimenten bevroren. Deze huisartsen zijn boos op Borst omdat zij haar belofte niet na zou komen hun apotheken te ontzien bij het weghalen van de kortingen die zij van leveranciers krijgen. Volgens LHV zouden deze huisartsen compensatie krijgen door hogere tarieven. De korting gaat 1 januari in, maar over nieuwe tarieven is nog geen beslissing genomen.

Het overleg met de zorgverzekeraars over de invoering van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) en meer praktijkondersteuning, is ook afgebroken. De LHV vindt dat de verzekeraars eerst met geld moeten komen voor de aanstelling van praktijkverpleegkundigen. Afgesproken was dat de huisartsen dit geld zelf zouden 'verdienen' door met behulp van EVS zuiniger medicijnen voor te gaan schrijven.

In een brief aan Borst schrijft voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland dat de LHV redelijk lopende regionale initiatieven frustreert. Volgens Wiegel is het 'zeker niet onredelijk' van de huisartsen te vragen dat ze het EVS installeren voordat ze extra geld krijgen.