Gehandicapten willen vuurwerkcampagne stopzetten

Gehandicapten willen dat de vuurwerkcampagne van SIRE per direct stopt. ,,We worden neergezet als kneuzen.''

Als er een keus moet worden gemaakt tussen het sparen van gevoelens van gehandicapten en het voorkómen van nieuwe gehandicapten, dan kiest SIRE voor het laatste. Dat betoogde de Amsterdamse advocaat mr. H.J.M. Boukema vandaag bij de Reclame Code Commissie, die moet oordelen over een aantal klachten tegen de jongste radio- en televisiespots, billboards en ansichtkaarten van de Stichting Ideële Reclame. Zij maken deel uit van de campagne `Je bent een rund als je met vuurwerk stunt'. De campagne begon deze maand.

De gehandicaptenorganisaties hebben de Commissie verzocht met spoed de SIRE Vuurwerkcampagne 1999 te laten beëindigen. De campagne is beledigend voor mensen ,,met een functiebeperking in het algemeen en jongeren met een lichamelijke handicap in het bijzonder'', zo stellen de klagers.

,,De campagne is niet in overeenstemming met de waarheid en de goede smaak. In de reclamecampagne worden mensen met een functiebeperking neergezet als zielig, als losers, als kneuzen. De campagne sluit kritiekloos aan bij vooroordelen die misschien bij een zeer beperkte groep niet-gehandicapte jongeren leven. Dat is in strijd met de werkelijkheid en bovendien stigmatiserend'', aldus de Gehandicaptenraad.

Intussen heeft ook de Tweede Kamer SIRE opgeroepen de vuurwerkcampagne terug te trekken. Zij menen dat de gebruikte middelen ongelukkig zijn gekozen en hopen op een goed alternatief.

Boukema, die als raadsman van SIRE optreedt, betreurt de klachten, maar wijst er op dat de nu gevoerde campagne nog noodzakelijker is dan die van de afgelopen jaren met het oog op de enorme hoeveelheid vuurwerk die ter gelegenheid van de millenniumwisseling zal worden afgestoken.

Volgens de raadsman laat SIRE in de campagne ,,een aspect van de werkelijkheid zien'', een waarschuwing voor fysieke, maar ook sociale en emotionele gevolgen die kunnen optreden als iemand door een ongeluk met vuurwerk gehandicapt raakt. ,,Klager kan dit facet van de werkelijkheid onwenselijk vinden, maar de werkelijkheid kan moeilijk worden ontkend.''

Boukema stelt bovendien dat de Gehandicaptenraad niet representatief is voor mensen die door vuurwerk bijvoorbeeld ledematen of zicht hebben verloren. Bij de voorbereiding van de campagne is immers overleg gevoerd met het Nationale Revalidatiefonds, dat gehandicapte jongeren begeleidt. Ook hebben individuele jongeren die door vuurwerk gehandicapt zijn geraakt hun oordeel gegeven. ,,Zij hebben hun instemming gegeven'', aldus Boukema.

Voorzover gehandicapten gekwetst zijn door de campagne, vervult dat SIRE met `spijt en zorg', zei Boukema. Maar het doel dat de Stichting nastreeft – het voorkomen van handicaps door vuurwerk – moet niettemin prevaleren.

Het is onbekend wanneer de Reclame Code Commissie uitspraak doet.