Familie ruziet over erfenis van dichter Rafael Alberti

Zelf moest hij – zijn communistische principes getrouw – weinig van geldzaken weten en al helemaal niet als er over geruzied moest worden. Maar nog geen anderhalve maand na zijn dood is een ware oorlog uitgebroken over de erfenis van Rafael Alberti (96 jaar), een van Spanjes grootste dichters van deze eeuw. Inzet is de rechtsgeldigheid van het testament van Alberti. Zijn enige dochter Aitana Alberti noemt de laatste wil ronduit `een plundering'. De beschuldigende vinger gaat daarbij in de richting van Alberti's tweede vrouw, de circa vijftig jaar jongere María Asunción Mateo. Zij zou volgens de aantijgingen de reeds zwaar seniele dichter op het eind van zijn leven in het bijzijn van een notaris diverse malen een geprefabriceerd testament hebben laten tekenen.

Eén ding is zeker: een opmerkelijk groot deel van de miljoenen-erfenis in de vorm van bezittingen en auteursrechten blijkt volgens het testament aan Mateo en haar twee kinderen uit een eerder huwelijk te zijn toegewezen. Volgens het dagblad El País heeft de dichter in vijf jaar tijd tien keer zijn testament laten aanpassen. De laatste versie zou door Alberti zijn getekend toen hij reeds niemand meer uit zijn omgeving herkende. Op zijn laatste verjaardag reageerde de dichter zelfs nauwelijks meer op de papieren bootjes die zijn stiefdochter voor zijn ogen liet schommelen.

De kwestie rond de erfenis heeft inmiddels geleid tot een knallende ruzie tussen de in Havana wonende dochter Aitana en María Asunción Mateo. Mateo werd door kwade tongen reeds ruimschoots voor het verscheiden van Alberti als `de weduwe' betiteld. Die malicieuze bijnaam dankte ze aan de zakelijke wijze waarop ze de dichterlijke kwaliteiten van haar man reeds bij diens leven wist aan te pakken. Naar nu blijkt deponeerde ze vorig jaar de naam Rafael Alberti als een beschermd merk. Een jaar eerder bracht Mateo alle auteursrechten van Alberti onder haar beheer. De weduwe heeft inmiddels op een persconferentie de aantijgingen ontkend. Volgens Mateo zou de dichter tot het einde van zijn leven een fitte indruk hebben gemaakt. Zij wees haar gehoor er uitdrukkelijk op dat Alberti in haar armen was gestorven en dat haar langdurig samenzijn met de dichter haar een morele autoriteit verschaft die haar nog door `geen tien kranten' ontnomen kan worden.

Dochter Aitana Alberti heeft inmiddels een Madrileens advocatenkantoor in de hand genomen dat onderzoek verricht naar de verdeling van de erfenis, die naar schatting vele tientallen miljoenen guldens bedraagt. Van verschillende zijden is reeds betwijfeld of de dochter wel haar wettelijk erfdeel heeft gekregen. De Spaanse notariële broederschap heeft zich reeds bij voorbaat verdedigd door erop te wijzen dat een notaris slechts een wilsbeschikking kan passeren als de erflater `geheel bij zinnen en volledig capabel' is om de inhoud van zijn testament te beoordelen.