Burgemeester mijdt brug

De renovatie van het Louvre is deze week weer een stap verder gekomen. Zeven nieuwe zalen met kunstnijverheid zijn in gebruik genomen.

Een voetgangersbrug over de Seine verbindt het museum en de Tuileries-tuinen (met daarin de tentoonstellingsruimten van de Orangerie en het Jeu de Paume) voortaan direct met het Musée d'Orsay.

De openstelling van de nieuwe Passerelle Solférino heeft een doorlopend museumpark doen ontstaan. De feestelijkheid ging desondanks gepaard met een kleine rel. Jean Tibéri, de burgemeester van Parijs, wilde op het laatst niet komen. De veiligheidsinspectie van de gemeente zei dat de hardhouten brug van de architect Marc Mimram bij nat weer glad, en dus gevaarlijk kon zijn.

De Franse staat, die het werk heeft betaald in het kader van het door wijlen president Mitterrand gelanceerde project Grand Louvre, wilde van geen uitstel weten. De publieke entree van de nieuwe Bibliothèque Nationale de France, ook een plan van Mitterrand, is bekleed met hetzelfde hardhout. Daar gebeuren inderdaad ongelukken bij vochtig weer. Een actiegroep, die strijdt voor het sparen van tropische wouden, heeft de brug tijdens de bouw al een dag bezet om te pleiten voor het gebruik van eikenhout.

Overigens is de brug, die 30,7 miljoen gulden heeft gekost, een moderne constructie die goed aansluit bij de historische gebouwen aan beide Seine-oevers. Men kan op twee niveaus te voet oversteken. Midden boven het water komen beide op verrassende wijze bij elkaar.

In de Richelieu-vleugel van het Louvre (langs de Rue de Rivoli) zijn zeven Franse stijlkamers geopend (1000 vierkante meter) met meubilair uit het eerste deel van de negentiende eeuw. Deze kunstnijverheid was verspreid over het museum, of opgeslagen. De nieuwe zalen grenzen aan de bestaande Napoleon III-salons (1852-1870).

Met deze zalen is de renovatie van het Louvre bijna af. Over enkele maanden gaat nog een tijdelijke afdeling open met `primitieve' kunst. Het is een `etalage' van het door president Chirac gewilde Musée des Arts et Civilisations. De architect Jean Nouvel won de prijsvraag voor de bouw van dat museum, dat in 2004 aan de Quay Branly moet opengaan.

Morgen in het magazine M: Achter de schermen van het Louvre

    • Marc Chavannes